Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Numer 1 / 2018

Archiwum

Marian Bybluk

Janusz Korczak. Między Polską a Palestyną

DOI: 10.34767/PP.2018.01.01
Pobierz artykuł Więcej informacji

Krzysztof Jakubiak

Dojrzałość w kontekście etapów rozwoju człowieka w dziejach nowożytnej europejskiej i polskiej myśli pedagogicznej

DOI: 10.34767/PP.2018.01.02
Pobierz artykuł Więcej informacji

Hanna Kędzierska

Dojrzałość osobowa jako „oferta analityczna” w badaniach socjalizacji zawodowej nauczycieli

DOI: 10.34767/PP.2018.01.03
Pobierz artykuł Więcej informacji

Martyna Żelazkowska

Dojrzałość do macierzyństwa nastoletnich matek w perspektywie psychospołecznej

DOI: 10.34767/PP.2018.01.04
Pobierz artykuł Więcej informacji

Anna Więcławska

Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości

DOI: 10.34767/PP.2018.01.05
Pobierz artykuł Więcej informacji

Paweł Trzos

O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji

DOI: 10.34767/PP.2018.01.06
Pobierz artykuł Więcej informacji

Monika Czyżewska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Od funkcji oceniania do kultury samoregulowanego uczenia się, czyli rozprawa o ocenianiu kształtującym

DOI: 10.34767/PP.2018.01.07
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Rzyska

Pedagogiczny wymiar badań dyskursu prasowego

DOI: 10.34767/PP.2018.01.08
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aneta Bołdyrew

Dorastanie młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Problemy (nie)obecne w źródłach

DOI: 10.34767/PP.2018.01.09
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Barnaś-Baran

Usposobienie na użytecznych członków społeczności w Domu Schronienia Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności w XIX i na początku XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2018.01.10
Pobierz artykuł Więcej informacji

Katarzyna Kabacińska-Łuczak

„Zabawki polskiego dziecka niech cechę polską na sobie noszą” – zachęcanie do świadomego kupowania wytworów „rodzinnego przemysłu” w II połowie XIX i na początku XX wieku

DOI: 10.34767/PP.2018.01.11
Pobierz artykuł Więcej informacji

Agnieszka Małek

Problematyka gotowości szkolnej w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1989

DOI: 10.34767/PP.2018.01.12
Pobierz artykuł Więcej informacji

Małgorzata Krakowiak

Edukowanie do dojrzałości rodzicielskiej w przekazie dodatku „Edukacja Rodzinna” do miesięcznika „Rodzina i Szkoła” w latach 1982-1989

DOI: 10.34767/PP.2018.01.13
Pobierz artykuł Więcej informacji

Barbara Bilewicz-Kuźnia

Model pracy grupy przedszkolnej a dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

DOI: 10.34767/PP.2018.01.14
Pobierz artykuł Więcej informacji

Adrianna Gierszewska

Adaptacja dziecka do przedszkola – wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Niemczech w 2014 roku

DOI: 10.34767/PP.2018.01.15
Pobierz artykuł Więcej informacji

Daria Wojtkiewicz

Dojrzałość uczniów szkół ponadgimnazjalnych do interakcji z nauczycielami opartych na dialogu i partnerstwie

DOI: 10.34767/PP.2018.01.16
Pobierz artykuł Więcej informacji

Ewa Rojewska

Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej

DOI: 10.34767/PP.2018.01.17
Pobierz artykuł Więcej informacji

Józef Górniewicz

Profesor akademicki jako członek korporacji uczonych i jego dylematy moralne

DOI: 10.34767/PP.2018.01.18
Pobierz artykuł Więcej informacji

Aleksandra Sulczewska

Między komputeryzacją świata a analogową szkołą - o stymulowaniu pasji programowania

DOI: 10.34767/PP.2018.01.19
Pobierz artykuł Więcej informacji

Daria Karwowska

Problem wielojęzyczności w niemieckiej literaturze naukowej

DOI: 10.34767/PP.2018.01.20
Pobierz artykuł Więcej informacji

Bogusław Śliwerski

Maria Czerepaniak-Walczak (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer

DOI: 10.34767/PP.2018.01.21
Pobierz artykuł Więcej informacji

Sebastian Mrózek

Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

DOI: 10.34767/PP.2018.01.22
Pobierz artykuł Więcej informacji