Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

ISSN, wersja pierwotna

13.07.2013
Lista informacji

Czasopismo ma następujący numer ISSN: 1897 - 6557.

Wersja papierowa czasopisma Przegląd Pedagogiczny jest wersją pierwotną.