Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Polska Bibliografia Naukowa

13.07.2013
Lista informacji

Na stronie internetowej Polskiej Bibliografii Naukowej można znaleźć najważniejsze informacje na temat Przeglądu Pedagogicznego oraz pełne wersje wszystkich opublikowanych dotychczas tekstów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym informacje i teksty są dostępne.

Pobierz pliki