Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Wydawca - możliwość zakupu numerów

17.01.2021
Lista informacji

Czasopismo ukazuje się staraniem Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. Wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dyrektorem Wydawnictwa jest Mgr Ireneusz Skowron. Redaktorem, który pracuje nad poszczególnymi numerami naszego periodyku jest Mgr Sylwia Białobłocka, która pełni rolę redaktora językowego.

Aktualny i archiwalne numery czasopisma Przegląd Pedagogiczny można zakupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ulicy Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz. Za sprzedaż odpowiedzialny jest Pan Piotr Krawczak - samodzielny referent ds. sprzedaży i dystrybucji, e-mail: piotr.krawczak@ukw.edu.pl. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Wydawnictwa UKW.

Pobierz pliki