Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Czasopismo punktowane

17.01.2021
Lista informacji

W ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 grudnia 2019 roku wykazie czasopism, pod numerem 27996, znalazł się Przegląd Pedagogiczny. Oznacza to, że za artykuł opublikowany na naszych łamach autor otrzyma 20 punktów.