Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Projekt "Wsparcie dla czasopism naukowych"

29.12.2020
Lista informacji

W latach 2019-2020 redakcja Przeglądu Pedagogicznego realizuje projekt "Wsparcie dla czasopism naukowych", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.