Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Niepobieranie opłat

29.12.2020
Lista informacji

Redakcja "Przeglądu Pedagogicznego" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.