Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Jolanta Suchodolska (2017). Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Autor: Bogusław Śliwerski
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 301-309
DOI: 10.34767/PP.2018.02.19

Bibliografia

Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Przeł. J. Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Janowski A. (1982). Badania pedagogiczne a badania oświatowe – Podobieństwa i różnice. Studia Pedagogiczne, XLIV.

Kozielecki J. (1989). Rozwiązywanie problemów. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Muszyński H. (2018). Metodologiczne Vademecum badacza pedagoga. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Suchodolska J. (2017). Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.