Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

W odpowiedzi na recenzję Prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Autor: Jolanta Suchodolska
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 310-318
DOI: 10.34767/PP.2018.02.20

Bibliografia

Arnett J.J. (2007). Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach. New Jersey: Person Prentice Hall.

Bańka A. (2005). Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Czapiński J. (1994). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Cybal-Michalska A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Czechowska-Bieluga M. (2012). Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych. Analiza porównawcza. Toruń: Wydawnictwo „Akapit”.

Derbis R. (2000). Doświadczanie codzienności. Poczucie jakości życia. Swoboda działania. Odpowiedzialność. Wartości osób bezrobotnych. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Frankfort-Nachmaist Ch., Nachmiast D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Matuszak A., Matuszak Z. (2011). Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych. General and Professional Education, 2, 33-39.

Nosal Cz. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Polskiej Akademii Nauk.

Nowak S. (1970). Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Palka S. (red.) (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piorunek M., Drzewiecka A. (2008). Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach transformacji ustrojowo-gospodarczych. W: Z. Watrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański (red.), Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku (s. 81-94). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.