Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2018

Małgorzata Orłowska, Jacek J. Błeszyński (2018). Czas wolny w służbie niepełnosprawnych. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor: Magdalena Pluta ORCIDiD
Rok: 2018
Numer: 2
Strony: 319-322
DOI: 10.34767/PP.2018.02.21