Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

W stronę profesjonalizmu nauczyciela

Autor: Jolanta Szempruch ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 24-32
DOI: 10.34767/PP.2019.02.02

Abstrakt

Artykuł ukazuje sposoby rozumienia profesjonalizmu nauczyciela, jego rozwój i uwarunkowania. Przedstawia kryteria rozwoju profesjonalizmu nauczyciela w odniesieniu do form aktywności zawodowej. Na tle funkcjonujących modeli profesjonalizmu, takich jak: tradycyjny, quasi-tradycyjny, nowy profesjonalizm, mądre nauczanie analizuje współczesne podejścia do profesjonalizmu: klasyczne, menadżerskie, profesjonalizm kolektywny (demokratyczny), profesjonalizm organizacyjny, perspektywę etyczno-altruistyczną.

Słowa kluczowe

kryteria profesjonalizmu modele profesjonalizmu nauczyciel pedeutologia profesjonalizm profesjonalny osąd

Bibliografia

Bullough R.V. (2009). Początkujący nauczyciel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Carr D. (1999). Professional Education and Professional Ethics. Journal of Applied Philosophy, 16 (1).

Crook D. (2008). Some historical perspectives on professionalism. W: B. Cunningham (ed.), Exploring Professionalism (s. 10-27). London: Institute of Education.

Day C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Evans L. (2014). Professionalism, Professionality and the Development of Education Professional. Zaczerpnięte 10 czerwca 2014. Strona internetowa http://eprints.whiterose.ac.uk

Freire P. (1993). Pedagogy of the City. New York: Continuum.

Gołębniak B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń – Poznań: Edytor.

Gołębniak B.D., Zamorska B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Hoyle E., Wallace M. (2005). Educational Leadership: Ambiguity, Professionals and Managerialism. London: Sage.

Janowska J. (1998). Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Kaniowski A.M. (2010). Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela. Wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego. W: J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Larson M.S. (1997). The Rise of Professionalism. Berkeley, CA: University of California Press.

Snoek M. (2009). Theories on and concepts of professionalism of teachersand their consequences for the curriculum in teacher education. Zaczerpnięte 20 września 2019. Strona internetowa http://www.hva.nl/kenniscentrum-doo/wp-content/uploads/2012/04/Theories-on-and-concepts-of-professionalism-Hungarian-publication.pdf

Szempruch J. (2010). Refleksje nad profesjonalizmem nauczyciela. W: J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz (red.), Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, Częstochowa: Wyższa Szkoła Logistyki.

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls.

Tripp D. (1996). Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa: WSiP.

Wallace M.J. (1995). Training Foreign Language Teachers. Cambridge: CUP.