Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Nauczyciele gimnazjum - w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości

Autor: Hanna Kędzierska
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 66-78
DOI: 10.34767/PP.2019.02.05

Abstrakt

Likwidacja gimnazjów i przekształcenie ich w szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe uruchomiło procesy tranzycji na ogromną skalę, dotyczy to bowiem tysięcy nauczycieli zatrudnionych w ponad sześciu tysiącach szkół. Szczególną uwagę zwracają te placówki, których nauczyciele podjęli wysiłek przekształcenia całej dotychczasowej organizacji w nowy typ szkoły. Wyjątkowość tego procesu polega na ścisłym spleceniu indywidualnych tranzycji nauczycieli z procesem przejścia całej organizacji. W artykule prezentuję wyniki jakościowych badań empirycznych, których celem była analiza przebiegu (re)konstrukcji tożsamości nauczycieli dokonującej się w trzech współzależnych procesach: zmian tożsamości, procesów uczenia się i nadawania sensu.

Słowa kluczowe

profesjonalizm profesjonalna tożsamość nauczycieli strategie zarządzania zmianą tożsamości tymczasowe tranzycje

Bibliografia

Barbour R. (2011). Badania fokusowe. Przeł. B. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bridges W. (2008). Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych. Przeł. R. Kotlicki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przeł. B. Komornic­ka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ecclestone K. (2009). Lost and found in transition: the implications of ‘identity’, ‘agency’ and ‘structure’ for educational goals and practices. W: J. Field, J. Gallacher, R. Ingram (eds.), Researching Transitions in Lifelong Learning. Routledge Taylor & Francis Group.

Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Przeł. M. Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Przeł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Nauko­we PWN.

Ibarra H. (1999). Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in Professional Adaptation. Administrative Science Quarterly 4(44), 764-791.

Kacperczyk A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.

Kędzierska H. (2016). Noty terenowe – status, przetwarzanie i potencjał badawczy. Rocznik Andragogiczny, http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.017, s. 335-346.

Kowalczyk K. (2016). Nadawanie sensu, ustanawianie i badania Karla Weicka. W: K. Klincewicz (red.), Za­rządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Lam M.S., Pollard A. (2006). Conceptual framework for understanding children as agents in the transition from home to kindergarten. Early Years: Journal of International Research and Development 2(26), 123-141.

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przeł. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schlossberg N.K. (1981). A model for analyzing human adaptation to transition. Counselling Psychologist 9 (2), 2-18.

Weick K. (1995). Sensemaking in organisations. Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications.

Zahorska M. (2016). Nieznośna lekkość… reformowania oświaty. Studia z Polityki Publicznej, 2(10), 43-64.

Zittoun T. (2008). Learning through transitions: The role of institutions, European Journal of Psychology of Education 23, 165-181, https://doi.org/10.1007/BF03172743

Zittoun T. (2009). Dynamics of Life-Course Transitions: A Methodological Reflection. W: J. Valsiner, P. Mo­lenaar, M. Lyra, N. Chaudhary (eds.), Dynamic Process Methodology in the Social and Developmental Sciences. New York: Springer.