Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Innovations in education: High demand, low efficiency?

Autor: Maja Błaszczyk ORCIDiD, Inetta Nowosad ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 323-334
DOI: 10.34767/PP.2019.02.25

Abstrakt

The rate and the scope of changes in education are reasons to take up the subject of innovation, which is more marked in the outside environment than within school walls. This indicates the problem of a mismatch between the skills attained within the educational system and employers’ needs. OECD experts see a solution to this problem in creating an innovative environment at school and justifying the central place of innovation in political and educational debates. The assessment of conditions that have built up the existing demand for innovation has become a basis for viewing innovation in education as a scientific category, including the distinction between innovation and change. The analysis of definitions was made here through the prism of utility and relevance to school reality. The analyses carried out in the article answer the question of whether we are dealing with an excess or a lack of innovation within school reality.

Słowa kluczowe

change effectiveness of education innovation innovation in education

Bibliografia

Dudzikowa M. (2001). Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków: Impuls.

Fullan M. (1993). Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. London: Falmer Press.

Fullan M., Hargreaves A. (2016). Bringing the profession back in: Call to action, Oxford, OH: Learning For­ward.

Fullan M., Quinn J. (2016). Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems. Corwin Press: Thousand Oaks, CA.

King N., Anderson N. (2002). Managing Innovation and Change: A Critical Guide for Organizations. London: Thompson.

Główny Urząd Statystyczny. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Kirkland K., Sutch D. (2009). Overcoming the barriers to educational innovation. Bristol: Futurelab.

Kostoff R.N. (2003). Stimulating innovation. In: L.V. Shavinina (ed.), The International Handbook on Inno­vation. Oxford UK: Pergamon.

Kupisiewicz C. (1995) Szkolnictwo w procesie przebudowy. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Licht A.H., Tasiopoulou E., Wastiau P. (2017). Open Book of Educational Innovation. Brussels: European Schoolnet.

Looney J.W. (2009). Assessment and Innovation in Education. OECD Education Working Papers, No. 24. OECD Publishing.

Łabuda J. (2015). Felieton Jurka Łabudy: Przyrost wiedzy, „Komputer Świat”. Zaczerpnięte 15 września 2018. Strona internetowa https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/felieton-jurka-labudy­-przyrost-wiedzy/xp4nltv

Mitchell J.M. (2003). Emerging Futures: Innovation in Teaching and Learning in VET. Melbourne: Australian National Training Authority (ANTA).

Nietzsche F. (1999). To rzekł Zaratustra. Przeł. S. Lisiecka i Z. Jaskuła. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

OECD (2016). Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. Paris: OECD Publishing.

OECD (2013). The Teaching and Learning International Survey (TALIS). Paris.

OECD/Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Na­uki.

Przyborowska B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Uni­wersytetu Mikołaja Kopernika.

Redding S., Twyman J.S., Murphy M. (2013). What is an innovation in learning?. In: M. Murphy, S. Redding (eds.), Handbook on innovations in learning. Center on Innovations in Learning, Temple University. Philadelphia: Charlotte, Information Age Publishing.

Schleicher A. (2004). Das Humankapital. In: R. Kahl (hrsg.), Treibhäuser der Zukunft. Archiv der Zukunft.

Schumpeter J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. London and New York: Routledge.

Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Schumpeter J.A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker & Humblot.

Śliwerski B. (2008). Oświatowy remanent, czyli o ideologicznym majsterkowaniu polityków oświatowych w latach 1989-2006. In: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – Pro­cesy – Konteksty, 4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Yashin-Shaw I. (2016). 3 Leading in the Innovation Age: Unleash knowledge, talent and experience to create an innovative workplace. BookPod.