Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Maria Czerepaniak–Walczak (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer

Autor: Małgorzata Mikut ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 365-367
DOI: 10.34767/PP.2019.02.28