Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Elżbieta Kwiatkowska (2018). Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW

Autor: Małgorzata Mróz ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 368-370
DOI: 10.34767/PP.2019.02.29