Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Wiesława Martyniuk (2019). O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Autor: Martyna Piątek ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 371-374
DOI: 10.34767/PP.2019.02.30