Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju

Autor: Justyna Spychalska-Stasiak
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 9-16
DOI: 10.34767/PP.2016.01.01

Abstrakt

Podstawową intencją niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na iluzoryczną kondycję rodziny współczesnej. Paradoksalny tryb jej aktualnego funkcjonowania osadzono w perspektywie symbolicznego przejścia do późnej nowoczesności, a kategorią rozsadzającą zwarty monolit kierowanych wobec niej roszczeń uczyniono tożsamość rodzaju. Jej ponowoczesna konceptualizacja okazała się narzędziem bardzo sprawnie demistyfikującym bezradność modernistycznych metanarracji, eksponujących bezużyteczność natury, nauki oraz całego kompleksu znaczeń przypisywanych rodzinie w procesie ustanawiania obowiązującej definicji płci. Całość zaprezentowanych rozważań znajduje się zatem w stanie dość osobliwego „zawieszenia” pomiędzy w dalszym ciągu aktywnym dyktatem tradycji a coraz trudniejszą do przewidzenia logiką dnia doczesnego.

Słowa kluczowe

nowoczesność ponowoczesność płeć rodzina seksualność tożsamość

Bibliografia

Adamski F. (2002). Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman Z. (2007). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Wyd. SIC!

Bidzan M. (2007). Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brannon L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni? Gdańsk: GWP.

CBOS (2005). Wartości i normy w życiu Polaków, komunikat z badań. Warszawa.

Czerka E. (2007). Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dudak A. (2006). Samotne ojcostwo. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Fisher H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co.

Frąckowiak-Sochańska M. (2009). Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Giddens A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Giddens A. (2007). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Giddens A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Grey J. (2010). Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Gromkowska A. (2002). Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje. Poznań: Wyd. Wolumin.

Harris R. (1998). Geny czy wychowanie. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co.

Imieliński K. (1984). Seksuologia kulturowa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Karkowska M., Skalski T. (2010). Kultura, socjalizacja, tożsamość. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klimczyk W. (2008). Erotyzm ponowoczesny. Kraków: Wyd. Uniwersitas.

Kobiety w Polsce. Raport (2007). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Kocik L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Krawczak E. (2009). Wobec fenomenu bezżenności. Alternatywny styl życia czy erozja małżeństwa? W: A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Krzemiński I. (red.) (2004). Socjologia a przemiany współczesnego świata. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Krzyżowski Ł. (2009). Matka Polka – Matka Migrantka. Rodzina i macierzyństwo w globie globalnej mobilności. W: A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Mały Rocznik Statystyczny (2008). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Moir A., Jessel D. (2007). Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną i kobietą. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Paprzycka E. (2008). Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Rozner A. (2009). Wolność indywidualna w kontekście ponowoczesnym – człowiek jako istota obdarzona zdolnością wyboru. W: H. Romanowska-Łakomy (red.), Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje. Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia

Shilling Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sikorska M. (2012). Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce. W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Slany K. (2009). Globalne czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie. W: A. Maksymowicz (red.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Spychalska-Stasiak J. (2009). Konstruowanie wiedzy naukowej o fenomenie ludzkiej płci. Przegląd Pedagogiczny, 2, 44-69.

Szlendak T. (2000). Rodzina. W: Encyklopedia socjologii. T. III. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szmatka J. (1989). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sztompka P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.

Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tyszka Z. (2001). Człowiek i rodzina w XXI wieku. Czas nadziei czy cywilizacja udręki? Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, nr XIII, red. Z. Tyszka. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, s. 9-17.

Tyszka Z. (2003). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.