Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)

Autor: Izabela Edyta Dąbrowska
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 30-37
DOI: 10.34767/PP.2016.01.03

Abstrakt

Celem opracowania było zwrócenie uwagi na wizję Korczakowskiej organizacji społeczności dziecięcej analizowanej poprzez pryzmat systemu wychowawczego Domu Sierot. Idea ta stwarzała bariery dla anarchii, chroniła osoby słabsze przed krzywdą, zapewniała jednostce poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, przynajmniej w obrębie życia zakładowego. Proces ten odbywał się m.in. przy zastosowaniu określonych technik wychowania dziecka. Pomimo iż stanowią one wtórne, instrumentalne, operatywne narzędzie pracy wychowawczej, nie można kwestionować potrzeby oraz celowości ich wykorzystywania. Zasadne jednak staje się dostrzeganie ich znaczenia w kontekście pierwotnych idei pedagogicznych reprezentowanych przez Janusza Korczaka.

Słowa kluczowe

Dom Sierot działalność opiekuńczo-wychowawcza dzieci Janusz Korczak pedagogika opiekuńcza system wychowawczy

Bibliografia

Barszczewska L., Milewicz B. (1989). Wspomnienia o Januszu Korczaku. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Ciężka B. (2012). Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dąbrowski Z. (2000). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kirchner H., Lewin A., Wołoszyn S. (red.) (1979). Janusz Korczak. Życie i dzieło. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Korczak J. (1957). Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Momenty wychowawcze. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Korczak J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Lewin A. (1986). Tryptyk pedagogiczny. Korczak – Makarenko – Freinet. Wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Łobocki M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łobocki M. (2007). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piaget J. (1977). Dokąd zmierza edukacja. Warszawa: PWN.

Rogowska-Falska M. (1959).Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Rusakowska D. (1989). Janusz Korczak o szkole. Poglądy – oceny – doświadczenia. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zakład Systemów Wychowawczych.

Szlązakowa A. (1978). Janusz Korczak. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.