Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne

Autor: Magdalena Gajtkowska
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 77-90
DOI: 10.34767/PP.2016.01.06

Abstrakt

Autorka przedstawia wyniki ilościowych badań własnych na temat dylematów współczesnych kobiet w związku z podejmowaniem roli matki (a więc urodzeniem dziecka lub np. jego adopcją), jak i pełnieniem tej roli (tj. sprawowaniem nad nim opieki i wychowaniem). Prezentuje odpowiedzi 206 kobiet w wieku 18-40 lat na pytania o występowanie tych dylematów, ich treść (przedmiot), spostrzegane źródła oraz stosowane przez kobiety sposoby radzenia sobie z nimi. Temat wydaje się aktualny, a wyniki badań i wnioski ważne z uwagi na ich indywidualne oraz społeczne znaczenie.

Słowa kluczowe

badania badania ilościowe dylemat kobieta pedagogika społeczna rola matki spadek demograficzny wsparcie społeczne

Bibliografia

Balcerzak-Parandowska B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków: przemiany, zagrożenia, potrzeba działań. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Bartosz B., Bartak K. (2011). Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym współczesnych kobiet. W: B. Bartosz (red.), Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. Warszawa: Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Brown Ina C. (2005). Człowiek i kultura. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wyd. Znak.

Brzezińska A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Budrowska B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo FUNNA.

Chodkowska M. (1994-1995). Podstawowe dylematy ról kobiecych w społeczeństwach uprzemysłowionych a konflikty ról kobiet polskich. Roczniki Nauk Społecznych, XXII-XXIII, 1, 329-354.

Gajtkowska M. (2014). Pełnienie roli matki jako obszar wsparcia. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 5(1), 25-39.

Graff A. (2014). Matka feministka. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

Grzelińska O. (2012). Mama dookoła świata. Opowieści o macierzyństwie w różnych kulturach. Warszawa: Wyd. W.A.B.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2007).Psychologia rozwóju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Havighurst R.J. (1981). Developmental tasks and education. New York: Longmans and Green.

Kuryś K. (2010). Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kwak A. (2007). Kobieta w domu i na rynku pracy. W: A. Kotlarska-Michalska (red.), Wizerunki ról rodzinnych. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Olechnicki K., Załęcki P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.

Ostrouch J. (2004). Nieuchwytne. Relacje matek i córek. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Mac A. (2013). Trudności w opiece nad małym dzieckiem. Zdrowie i Dobrostan, 3, 69-69.

Marcinkiewicz A. (2014). Terror laktacyjny w przestrzeni wirtualnej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), 119-134.

Mitręga A. (2014). Matczyne debiuty. Obrazy doświadczania pierwszych tygodni macierzyństwa. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), 55-74.

Młodawska A. (2012). Tradycyjna polska stygmatyzacja czy ponowoczesne neoliberalne wykluczenie? Analiza internetowego dyskursu kobiecej bezdzietności. W:R.E. Hryciuk, E.Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Muszyński H. (1974). Wychowanie moralne w zespole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sobczyńska D. (1995). Macierzyństwo: wartości i dylematy. W: J. Miluska, E.Pakszys, (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Strykowska M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet. Poznań: UAM.

Szmatka J. (2007). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Szymczak M. (red.) (1995). Słownik języka polskiego PWN, [T. 1], A-K, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtasiński Z. (2003). Kult bezdzietności: co piąta kobieta nie chce być matką. Wprost, 15, 83-87.

Woźniczko-Czeczott J. (2012). Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego. Wołowiec: Wyd. Czarne.

Zdrojewska-Żywiecka A. (2012). Terror laktacyjny versus nagonka butelkowa. O konfliktach między kobietami w zakresie praktyk macierzyństwa. W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego