Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.) / Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko - dorosły. Kraków 2014

Autor: Barbara Adamczyk
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 173-176
DOI: 10.34767/PP.2016.01.11