Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

(Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu

Autor: Emilia Mazurek
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 88-102
DOI: 10.34767/PP.2016.02.06

Abstrakt

Homeschooling jako zjawisko edukacyjne cieszy się rosnącą popularnością, jednak dla przeciętnego członka społeczeństwa wciąż jawi się jako coś nowego, wręcz egzotycznego. Samodzielność edukacyjna rodziców w homeschoolingu jest kluczowa dla powodzenia tego przedsięwzięcia i stanowi jego fundament. Artykuł traktuje kolejno o zaufaniu i niezaufaniu w społeczeństwie, samodzielności jako działaniu edukacyjnym oraz przejawach zaufania lub niezaufania społeczeństwa do samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu poprzez prawodawstwo, media czy zachowanie.

Słowa kluczowe

edukacja homeschooling rodzice samodzielność edukacyjna zaufanie

Bibliografia

Bartosik P. (2009). Edukacja domowa własnych dzieci, Edukacja i Dialog, 2.

Budajczak M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: GWP.

Budajczak M. (2004a). Historyczne „wymiary” edukacji domowej. W: K. Jakubiak, M. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od VIII do XX w. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Budajczak M. (2006). Edukacja domowa w Polsce. Dokonania i wyzwania. Ethos, 3.

Ciechanowska D. (2002). Koncepcja „home schooling” – alternatywa współczesnej szkoły. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 18.

Dueholm N. (2004). Obyś cudze dzieci uczył: rodzice jako nauczyciele – niewykorzystane bogactwo. Najwyższy Czas, 18.

Dzierzgowska I. (2000). Rodzice w szkole. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Fundacja Moore (2015). Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://www.moorefoundation.com

Giddens A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Home School Legal Defense Association (2015). Four Years in Prison for Homeschooling? Wunderlichs Fined and Warned of Prison Sentence. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa: http://www.hslda.org/hs/international/Germany/201505010.asp

Home School Legal Defense Association (2015). Homeschooling Status & Contact Information. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://www.hslda.org/hs/international/default.asp

http://simplycharlottemason.com/ Zaczerpnięte 22 maja 2015.

Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa: PIW.

Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Małek E. (2010). Zalety i wady edukacji domowej w świadomości studentów Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Niepublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Marek E. (2010). Edukacja domowa w wybranych krajach na początku XXI wieku. W: B. Grzeszkiewicz (red.), Dziecko w kontekstach edukacyjnych. Szczecin: Wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski.

Meighan R. (2000). Learning From home – based education. An Educational Now Special Report, Educational. Nottingham: Heretics Press.

Moryń S. (2013). Homeschooling coraz modniejszy. Zaczerpnięte 26 maja 2015. Strona internetowa http://www.fronda.pl/a/homeschooling-coraz-modniejszy-w-polsce,29018.html

Możdżeń S.I. (2000). Historia wychowania 1918-1945. Kielce: Wyd. Stachurski.

Niemcy: rodzina chciała nauczania domowego, uciekli do USA, grozi im deportacja. Zaczerpnięte 23 maja 2015. Strona internetowa http://pl.radiovaticana.va/storico/2013/04/28/niemcy_rodzina_chcia%C5%82a_nauczania_do-mowego,_uciekli_do_usa,_grozi_im/pol-

Okoń W. (1981). Słownik pedagogiczny (hasło: Edukacja). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Olszewska B. (2007). Przeszłość i przyszłość edukacji domowej. W: T. Żółkowska (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej. T. 2. Szczecin: Wyd. Print Group – Daniel Krzanowski.

Parafiniuk-Soińska J. (1976). Struktura i efekty samodzielnego studiowania. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Parafiniuk-Soińska J. (1988). Samodzielne uczenie się w procesie dydaktycznym. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pieter J. (1968). Samodzielność w uczeniu się. Chowanna, 1.

Sack B., Czerniawska M., Poczucie podmiotowości nauczycieli szkół niepublicznych. W: EDUKACYJNE DYSKURSY. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http:// ip.univ.szczecin.pl/~edipp*

Słownik języka polskiego (hasło: Samodzielność). Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://sjp.pwn.pl/szukaj/samodzielno%C5%9B%C4%87.html

Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.

Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.

Świrko-Pilipczuk J. (1999). Samodzielność jako cel i zasada kształcenia oraz przedmiot świadomości nauczycieli. W: K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych. Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.

Świrko-Pilipczuk J. (2001). Usamodzielnianie w praktyce edukacyjnej. W: K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk J. (red.), Dydaktyka ogólna. Wyzwania a rzeczywistość. Szczecin: Wyd. Kwadra.

Świrko-Pilipczuk J. (2002). Samodzielność ucznia w procesie kształcenia w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym. W: K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Szczecin: Wyd. Kwadra.

Świrko-Pilipczuk J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje pedagogiczne. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski.

Toulemont R. (1989). Społeczeństwo ludzkie. W: Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wesołowski P. (2015). Rodzice przeciwko polskiemu systemowi oświaty, czyli homeschooling po polsku. Zaczerpnięte 25 maja 2015. Strona internetowa http://natemat.pl/80829,rodzice-przeciwko-systemowi-edukacji-sami-biora-sie-za-nauke-dziecka-czyli-homeschooling-po-polsku

Wiewior A. (2003). Uwaga na entuzjazm. W drodze, 11.

Wlazło M. (2011). Tożsamości i różnice. Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wódz J. (2000). Socjologia dla prawników i politologów. Warszawa: Wyd. Prawnicze PWN.

Zakrzewska M. (2013). Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Zakrzewski P.M. (2013). Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Ziętek M. (2013). Rodzina Romeike może zostać w USA