Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Z jakich źródeł wiedzy korzysta student pedagogiki?

Autor: Małgorzata Mikut ORCIDiD
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 105-117
DOI: 10.34767/PP.2016.02.07

Abstrakt

Tekst jest komunikatem z badań prezentującym jeden z wymiarów zaangażowania studentów w proces studiowania, jakim jest dobór oraz sposób wykorzystania określonych źródeł wiedzy przez studentów ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Problem badawczy sprowadzony został do pytania: Jaką wiedzę posiadają studenci studiów magisterskich? Odpowiedź była możliwa dzięki analizie wypowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza ankiety, które ograniczone zostały do następujących obszarów: źródeł wiedzy, ich doboru/selekcji, jakości oraz zastosowania, czasu przeznaczonego na studiowanie wybranych źródeł wiedzy. Wnioski wskazują na niepokojące zjawiska (kultura ksero, pozorowanie studiowania, łamanie norm etycznych) i stawiają pod znakiem zapytania realne efekty kształcenia studentów. Kultura studiowania jest na niskim poziomie, w wielu przypadkach ograniczona do pozorowania, jest swoistą grą, w której liczy się tylko efekt – zaliczenie studiów. Zjawisko to niesie za sobą poważne konsekwencje natury etycznej, ale także społecznej, kulturowej.

Słowa kluczowe

efekty kształcenia kultura studiowania pedagogika studenci studia szkoła wyższa źródła wiedzy

Bibliografia

Czerepaniak-Walczak M. (1997). Student i zmiana: podmiot, przedmiot czy… ukryta rzeczywistość?. Pedagogika Szkoły Wyższej, 9/10.

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013). Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych edukacji szkolnej. Kraków: Wyd. „Impuls”.

Gajda J. (2005). Media w edukacji. Kraków: Wyd. „Impuls”.

Goban-Klas T. (2011). Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „UNIVERSITAS”.

Kwieciński Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wyd. DSWE TWP.

Malewski M. (2008). Czy koniec podręczników akademickich? Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 4 (44).

Melosik Z. (2008) Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja debaty. W: B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.

Niewińska A., Młocka M. (2010). Magister dzięki Wikipedii. Rzeczpospolita 20 marca 2010. Zaczerpnięte 3 lipca 2014. Strona internetowa http://www.rp.pl/artykul/449751.html

Shah S., Horne A., Capellá J. (2012). Dobre informacje nie są gwarancją dobrych decyzji. Harvard Business Review Polska, 112, 20-24.

Szafraniec K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wołodźko E. (2013). Ku autonomii studiowania. Procesy. Znaczenia. Konteksty. Zmiana. Olsztyn: Wyd. UWM.