Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

„Zanim rozpocznie się szkoła…” – wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy

Autor: Joanna Nowak
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 118-126
DOI: 10.34767/PP.2016.02.08

Abstrakt

Wspieranie rozwoju dzieci to jedno z najważniejszych zadań nauczyciela – wychowawcy. Artykuł prezentuje wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów klasy pierwszej. Podstawą analizy są narracje – listy (21) studentów do rodziców przyszłych uczniów. Wyodrębniono cztery wątki tematyczne: I. Zasady, wartości, II. Współpraca, III. Wymagania, IV. Sposoby pracy i dokonano analizy jakościowej uzyskanego materiału badawczego. Na zakończenie sformułowano wnioski.

Słowa kluczowe

narracja nauczyciel pedagogika rodzice szkoła uczeń wychowawca

Bibliografia

Dauber H. (1997). Podstawy pedagogiki humanistycznej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hüther G., Hauser U. (2014). Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk: Dobra Literatura.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.) (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: WAiP.

Kwaśnica R. (1994). O pomaganiu nauczycielowi – alternatywna komunikacja. Wrocław: WOM.

Kwaśnica R. (2007). Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław: DWS.

Nowicka M. (2015). Dziecko w procesie socjalizacji szkolnej – ku integracji czy dysonansowi? W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Puślecki W. (2008).Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji. Wrocław: DSW.

Rogers C. (1983). Freedom to Learn for the 80’s. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.

Schoenebeck H. (1994). Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać. Warszawa. J. Santorski&Co.

Silvermann D. (2012). Analiza danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Strelau J. (2000). Psychologia. T. II. Gdańsk: GWP.

Trzebiński J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

Wygotski L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.