Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Szkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjny

Autor: Jolanta Nowak
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 162-172
DOI: 10.34767/PP.2016.02.11

Abstrakt

Przedmiotem rozważań uczyniono model edukacji oparty na partycypacyjnym udziale uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzeniu uczącej się organizacji. W roku 2013 przeprowadzono badania diagnostyczne z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej wśród rodziców dzieci 5- i 6-letnich mające na celu poznanie rodzicielskiej wizji edukacji szkolnej i określenie ważności wybranych jej elementów. Analizie ilościowo-jakościowej poddano dane empiryczne dotyczące niezbędnych, zdaniem rodziców, zmian w dzisiejszej szkole oraz kryteriów, którymi się kierują przy wyborze szkoły dla swojego dziecka. Wyniki badań wskazują na potrzebę wzmocnienia rzeczywistej roli rodziców w systemie edukacji i zbudowanie partnerstwa poprzez włączenie ich w działania wychowawcze, organizacyjne i dydaktyczne.

Słowa kluczowe

badania diagnostyczne edukacja wczesnoszkolna partycypacja rodziców szkoła ucząca się organizacja wybór szkoły zmiana

Bibliografia

Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wyd. Literackie.

Gołębniak D. (2003). Szkoła wspomagająca rozwój. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hart R.A. (1992). Children’s participation. From tokenism to citizenship. Florencja: Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Polak K. (2013). Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rasfeld M., Breidenbach S. (2015). Budząca się szkoła. Słupsk: Wyd. Dobra Literatura.

Schulz R. (1992). Szkoła, instytucja, system, rozwój. Toruń: Wyd. Edytor.

Senge P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday/Currency.

Senge P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Śliwerski B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2011). Krytycznie o polityce oświatowej MEN negującego demokratyzację oświaty publicznej w III RP. Problemy Wczesnej Edukacji, 2 (14).