Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Autor: Liliana Kołodziejczak
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 195-203
DOI: 10.34767/PP.2016.02.13

Abstrakt

Artykuł dotyczy istotnego aspektu przeżywania emocji przez dzieci opuszczone, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawia, że dzieci funkcjonują w sztywnych ramach, które z jednej strony mają ułatwić im funkcjonowanie w życiu społecznym, z drugiej zaś nierzadko ograniczają rozwój ich własnego „ja”, utrudniając rozwój sfery emocjonalnej. W tekście opisane jest narzędzie (Blob Test) stosowane przez autorkę w pracy wychowawczej, rozwijające emocjonalność wychowanków placówek.

Słowa kluczowe

dzieci emocje emocjonalność placówki opiekuńczo-wychowawcze wychowankowie

Bibliografia

Barbalet J. (2008). Emotion in Social Life and Social Theory. W: M. Greco, P. Stenner (red.), Emotions. A social Science. London & New York: Routledge, Taylor & Francis, s. 106-111.

Doliński D. (2004). Mechanizmy wzbudzania emocji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Obuchowska I. (1998). Dziecko zagubione w sieroctwie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 3-6.

Reykowski J. (1992). Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Siemaszko A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wilson P., Long I. (2009). Big Book of Blob Trees (Blobs). London: Speechmark Publishing Ltd.

Wilson P., Long I. (2010). The Blobs Training Manual. London: Speechmark Publishing Ltd.