Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Emocje doświadczane przez pacjentów i ich rodziny w interakcjach z lekarzami. Analiza wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi

Autor: Kaja Koronkiewicz
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 204-226
DOI: 10.34767/PP.2016.02.14

Abstrakt

Wzrost przeciętnej długości życia oraz rosnąca liczba chorób cywilizacyjnych sprawiają, że coraz więcej ludzi zmuszonych jest do systematycznego kontaktu z pracownikami służby zdrowia. Jakie emocje są następstwem interakcji z lekarzami? Autorka dokonuje analizy wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi. Odwołuje się do socjologicznej koncepcji strukturalnej: teorii władzy-statusu autorstwa Theodore’a Kempera.

Słowa kluczowe

choroba choroba nowotworowa internet lekarze pacjenci rak piersi socjologia edukacji teoria władzy-statusu

Bibliografia

Binder P., Palska H., Pawlik W. (2009). Zaproszenie do socjologii emocji. W: P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Chachaj A., Małyszczak K., Lukas J., Pyszel K., Pudełko M., Tarkowski R., Andrzejak R., Szuba A. (2007). Jakość życia kobiet z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Współczesna Onkologia, 11(9), 444-448.

Dzidkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. (2013). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Warszawa: Wyd. AsteriaMed.

Ehrenreich B. (2001). Welcome to Cancerland. A mammogram leads to a cult of pink kitsch. Harper’s Magazine, 43-53.

Ehrenreich B. (2007). Pathologies of Hope. Harper’s Magazine.

Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.

Frank A.W. (1995). The wounded storyteller. Body, illness, and ethics. Chicago-London: University of Chicago Press.

Gawroń M. (2001). Empatia i jej znaczenie dla relacji lekarz-pacjent. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gülich E. (2003). Conversational techniques used in transferring knowledge between medical experts and non-experts, Discourse Studies, 5(2). Za: Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Heszen-Niejodek I. (1992). Lekarz i pacjent. Badania psychologiczne, Kraków. Za: Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Hipsz M. (2012). Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. CBOS. Zaczerpnięte 15 maja 2015. Strona internetowa http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_034_12.PDF

Hochschild A.R. (2009). Zarządzanie emocjami: komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hochschild A.R. (2012). Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna. W: M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaciow M. (2011). Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań nabywczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 236, 113-122.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: „Żak”.

Jassem J., Duchnowska R., Kawecki A., Krajewski R., Krzakowski M., Mądry R., Potemski P., Rutkowski P., Siebert J., Windak A., Wysocki P. (2014). Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych. Nowotwory. Journal of Oncology, 64(5), 415-435.

Kalinowska E. (2001). Analiza treści jako technika badawcza. W: J. Kargul (red.), Dyskursy młodych andragogów 2. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kemper T.D. (2005). Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Klimowicz M., Drabek M. (2007). Pisanie raka piersi. Internet jako źródło wiedzy i kreowania wizerunku choroby. W: E. Zierkiewicz, A. Łysak (red.), Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze. Wrocław: MarMar.

Knol-Michałowska K. (2014). Internet jako źródło informacji o zdrowiu – wady i zalety dla relacji lekarz-pacjent. Perspektywa pacjentów. Hygeia Public Health, 49(3), 389-397.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Konecki K.T., Pawłowska B. (2013). W stronę socjologii emocji. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(2), 6-9.

Kozakiewicz B. (1991). Zwierciadło społecznego świata. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krajowy Rejestr Nowotworów. Zaczerpnięte 20 czerwca 2015. Strona internetowa http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

Krüger H.H. (2007). Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kuczyńska A. (2001). Modele kontaktu lekarza z pacjentem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Langellier K.M. (2001). “»You’re marked«”. Brest cancer, tattoo, and the narrative performance of identity. W: J. Brockmeier, D. Carbaugh (red.), Narrative and identity. Studies in autobiography, self and culture. Amsterdam: John Benjamins.

Lichter E. (1987). Communication in Cancer Care, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne, New York. Za: Świrydowicz T. (2000). Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Medycyna, 1. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://www.czytelniamedyczna.pl/1316,psychologiczne-aspekty-przekazywania-niepomyslnych.html

Makara-Studzińska M., Kowalska A.J. (2011). Akceptacja siebie po utracie piersi – wsparcie informacyjne. Seksuologia Polska, 9(1), 16-21.

Makowska H. (2001). Informowanie pacjenta przez lekarza. Czy ludzie chorzy chcą wiedzieć wszystko o tym, co im zagraża?. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malewski M. (1997), Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji. Kultura i Edukacja, 1-2, 17-35.

Malewski M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mazurek E. (2011). Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. W: M. Pryszmont-Ciesielska (red.), (Mikro)światy ludzi dorosłych. Wrocław: Wyd. Libron Filip Lohner.

Mazurek E. (2012). Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia. Edukacja Dorosłych, nr 2 (67), 179-186.

Mazurkiewicz A., Lepiej raka nie ruszać, bo dostanie powietrza – czyli mity, metaforyka i symbolika wokół raka. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://ptok.pl/edukacja/artykuly/mity_metawokol_raka

Moczydłowska A., Krajewska-Kułak E., Kózka M., Bielski K. (2014). Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego. Hygeia Public Health, 2014, 49(1), 584-595.

Nowak J.S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. W: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Zielonogórski.

Omyła-Rudzka M. (2014). Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy, CBOS. Zaczerpnięte 15 maja 2015. Strona internetowa http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_165_14.PDF

Pawłowska B. (2013). Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Pawłowska B., Chomczyński P. (2012). Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli. Studia Edukacyjne, 21, 141-162.

Pilch T. (1997). Zasady badań pedagogicznych. Wrocław: „Żak”.

Podgórski R.A. (2007). Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów. Bydgoszcz – Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.

Rose N. (2006). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton. Za: Mazurek E. (2012). Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia. Edukacja Dorosłych, 2 (67), 179-186.

Simlat-Żuk B. (2012). Emocje jako przedmiot badań socjologicznych. W: A. Figiel, Ł. Rogowski (red.), W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Skałbania B. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Stefaniak K. (2011). Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Sulik G. (2012a). Cycuszki, dla zabawy i dla zysku! Nasze Życie, 57, 9-11.

Sulik G. (2012b). Komentarz do recenzji książki Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health. Studia Poradoznawcze, 168-169.

Świrydowicz T. (2000). Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie. Nowa Medycyna, 1. Zaczerpnięte 10 maja 2015. Strona internetowa http://www.czytelniamedyczna.pl/1316,psychologiczne-aspekty-przekazywania-niepomyslnych.html

Turner J.H., Stets J. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wallace P. (2001). Psychologia internetu. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Wimmer R.D., Dominic J.R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wysocka-Pleczyk M. (2012). Grupy wsparcia online jako nowa forma pomocy w zmaganiu się z chorobą. Hygeia Public Health, 47(4), 391-397.

Zaczyński W. (1995). Praca badawcza nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zierkiewicz E. (2010a). Rozmowy o raku piersi. Trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Zierkiewicz E. (2010b). Co to znaczy być Amazonką w Polsce, czyli jak media uczestniczą w konstruowaniu tożsamości biospołecznych. W: D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna – tożsamość – edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zierkiewicz E. (2012). Gayle A. Sulik, Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health, Oxford University Press, 2011, ss. 402. Studia Poradoznawcze, 161-167.

Zierkiewicz E. (2013). Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.