Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Style uczenia się uczniów w klasach I-III

Autor: Iwona Rambowicz
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 275-290
DOI: 10.34767/PP.2016.02.18

Abstrakt

Artykuł stanowi komunikat z badań pracy licencjackiej. Celem pracy było poznanie deklaracji uczniów klas I-III na temat prezentowanych przez nich stylów uczenia się. Cel zrealizowano za pomocą przeprowadzonego badania metodą sondażu diagnostycznego. Zastosowana technika ankiety pozwoliła rozpoznać preferowane style uczenia się badanych oraz odpowiedzieć na postawione problemy badawcze dotyczące występowania stylów uczenia się wśród uczniów. Zastosowano zmienne zależne i niezależne. Artykuł prezentuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących stylów uczenia się. Nakreśla rodzaje, charakterystykę stylów uczenia się oraz ukazuje drogę rozpoznania własnego stylu uczenia się oraz znaczenie stylu uczenia się dla organizowania środowiska edukacyjnego. Dzięki analizie materiału empirycznego sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne dla rodziców i nauczycieli w celu udoskonalenia procesu uczenia. Badania mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu uczenia się uczniów.

Słowa kluczowe

edukacja wczesnoszkolna pedagogika wczesnoszkolna style uczenia się szkoła uczenie się uczniowie

Bibliografia

Bruner J.S. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Cottrell S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i S-ka.

Dryden G., Vos J. (2003). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Zysk i S-ka.

Dylak S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Difin.

Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Honore C. (2011). Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój. Warszawa: Drzewo Babel.

Ledzińska E., Czerniawska M. (2011). Psychologia nauczania. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Linksman R. (2001). W jaki sposób szybko się uczyć? Warszawa: Świat Książki.

Lisicki M., Skura M. (2012). Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Mietzel G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nowy leksykon PWN (1998). Warszawa: Wyd.o Naukowe PWN.

Pielach P. (2012). Wzrokowcy i słuchowcy, czyli style uczenia się. Zaczerpnięte 5 stycznia 2015. Strona internetowa http://nastolatek-i zdrowie.wieszjak.polki.pl/dojrzewanie/295317,2,Wzrokowcy-i-sluchowcy-czyli-style-uczenia-sie.html

Rambowicz I. (2015). Style uczenia się uczniów w klasach I-III. Praca licencjacka. Bydgoszcz.

Taraszkiewicz M., Rose C. (2006). Atlas efektywnego uczenia (się). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.