Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Andrzej Ryk (2015). W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 107

Autor: Sebastian Taboł
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 293-295
DOI: 10.34767/PP.2016.02.19