Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Renata Michalak (2014). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 359

Autor: Małgorzata Tyszkowska
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 301-309
DOI: 10.34767/PP.2016.02.21