Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych

Autor: Bogusław Śliwerski ORCIDiD
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 313-322
DOI: 10.34767/PP.2016.02.22

Abstrakt

W okresie transformacji 1989-2016 edukacja polska nie stała się źródłem zachodzących w kraju przemian. Wyłaniane w wyniku wyborów kolejne formacje władzy w resorcie edukacji zamiast decentralizować i decentrować ustrój szkolny, prowadziły do kreowania rzekomo nowych modeli szkoły w gorsecie centralizmu. Co gorsza, premierzy rządów wszystkich stron politycznych oddawali ministerstwo edukacji narodowej w ręce albo ministrów, albo ich decyzyjnego aparatu władzy o zaburzonych relacjach komunikacyjnych ze społeczeństwem, załatwiających interesy dla siebie lub dla własnych środowisk partyjnych. W artykule wyjaśniam przyczyny zdrady elit fundamentalnych założeń ruchu „Solidarności” lat 1980-1989, która skutkuje odchodzeniem polskiego społeczeństwa od demokracji deliberatywnej, partycypacyjnej.

Słowa kluczowe

badania w edukacji demokracja upartyjnienie

Bibliografia

Antoszewski A. (2016). Współczesne teorie demokracji. Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Janowski A. (2000). Szkoła obywatelska – Amerykańskie doświadczenia – Polskie potrzeby. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Kwieciński Z. (1982). Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne pomiędzy sierpniem a grudniem. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, IV, z. 135.

Nalaskowski A. (1997). Nauczyciele z prowincji u progu reformy lat 90. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Olszyk S. (2013). Stereotyp wroga w walce wyborczej w Polsce (1991-2011). Toruń: Duet.

Przyszczypkowski K. (2012). Polityczność (w) edukacji. Studia Psychologia i Pedagogika nr 179. Poznań: WN UAM.

Szahaj A. (2014). Kapitalizm drobnego druku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2016). Makropolityka badań oświatowych. W: Acta Universitatis Casimiri Magni. Doctores Honoris Causa. Bogusław Śliwerski. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: Wyd. UKW w Bydgoszczy.

Towarzystwo Kursów Naukowych (1980). List Otwarty do Nauczycieli i Wychowawców. Zakłady Graficzne NOWA, lipiec.

Waśko A. (2012). Poza systemem. Kraków: ARCANA Sp. z o.o.

Wódz K. (2012). Dyskurs publiczny – dialog obywatelski – partycypacja publiczna. W: K. Wódz, P. Kulas (red.), Governance i wyzwania partycypacji publicznej. Dąbrowa Górnicza: WSB w Dąbrowie Górniczej.