Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2015

Sport w perspektywie procesu wychowawczego

Autor: Jan Czechowski
Rok: 2015
Numer: 2
Strony: 161-178
DOI: 10.34767/PP.2015.02.08

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie sportu w kategoriach dobra społecznego, fenomenu cywilizacyjnego oraz jego służebnej wartości względem wychowania człowieka ku pełnemu rozwojowi. Wartości obecne w sporcie, jak również postawy, relacje tu zachodzące czy zasady moralne i społeczne traktować można jako swoisty „środek” wychowania młodych i nie tylko młodych adeptów sportu. Materiał badań został zgromadzony na drodze: ankietowania, prowadzenia rozmowy i wywiadu, gdzie uzyskane wypowiedzi według sporządzonego klucza usystematyzowano. Zastosowano tu jakościowe metody badań, odwołując się do metody fenomenologicznej, hermeneutycznej oraz metody sondażu diagnostycznego. Grupy badawcze to: trenerzy i szkoleniowcy, studenci uczelni sportowych; nauczyciele wychowania fizycznego; sportowcy; wykładowcy akademii wychowania fizycznego. Łącznie zbadano 180 osób, które udzieliły istotnych z punktu widzenia podjętego tematu odpowiedzi.

Słowa kluczowe

aktywność ruchowa kultura fizyczna pedagogika sportu rozwój osobowy samowychowanie wartości sportowe

Bibliografia

Dziubiński Z. (1993). Wychowanie przez sport. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa.

Jaskólski E., Wołkow L., Jagiełło W. (2005). Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.

Nowocień J. (2001). Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły. Warszawa: AWF.

Pośpiech J. (2003). Wychowanie fizyczne i sport szkolny w krajach europejskich – wybrane problemy. Opole: Politechnika Opolska.

Przecławski K. (1996). Człowiek a turystyka. Kraków: „Albis”.

Rodniański J. (1997). Wychowanie i diabeł entropii. W: I. Wojnar, J. Kubin (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: PAN.

Szaleniec Z., Bergier J. (2010). Wychowanie fizyczne i sport w szkole. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Wolter E. (2008). Education function of sport and the recreation in the aspect ponowoczesnego of cultural imperative. W: Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa: MSiT.

Żukowska Z. (2002). Zdrowie i sport w perspektywie edukacji globalnej. W: Z. Żukowska, R. Żukowska (red.), Zdrowie i sport w edukacji globalnej. Warszawa: Estrella.

Żukowska Z. (2007). Sport i olimpizm a wartości i jakość życia. W: J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. T. I. Warszawa: Estrella.