Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2015

Spór wokół dysleksji

Autor: Monika Chodyna-Santus
Rok: 2015
Numer: 2
Strony: 186-191
DOI: 10.34767/PP.2015.02.10

Abstrakt

Autorka, mając na uwadze wielość definicji dysleksji, typologii i teorii związanych z jej etiologią, podejmuje jednak próbę przedstawienia dysleksji w kontrowersyjnych ujęciach, ukazując niejednoznaczności wokół tego zjawiska. Zwraca również uwagę, iż wielość poglądów na temat dysleksji oraz polaryzacja opinii i postrzegania tego zaburzenia świadczyć mogą o dużym zainteresowaniu tym zjawiskiem zarówno w środowisku związanym, jak i niezwiązanym naukowo z tą problematyką. Dysleksja jest interesującym obszarem badawczym, a ze względu na jego złożoność można ją rozpatrywać nie tylko w oczywistych dla badacza kategoriach psychologicznych czy pedagogicznych, ale także socjologicznych, ekonomicznych, a nawet marketingowych. Ukazane kontrowersje i niejednoznaczności w postrzeganiu zjawiska dysleksji świadczą o potrzebie prowadzenia badań i dalszej debaty nad jej znaczeniem dla procesów edukacyjnych.

Słowa kluczowe

dysleksja pedagogika

Bibliografia

Bogdanowicz M. (2012). Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji (s. 16-39). Gdańsk: Wyd. Harmonia.

Dyrda J. (2003). Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Frith U. (2008). Rozwiązywanie paradoksów dysleksji. W: G. Reid i J. Wearmouth, Dysleksja. Teoria i praktyka (tłum. H. Kostyło i P. Kostyło, s. 71-102). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Krasowicz-Kupis G. (2013). Psychologia dysleksji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Łockiewicz M., Bogdanowicz K.M. (2013). Dysleksja u osób dorosłych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sawisz A. (1989). Szkoła system społeczny. Warszawa: WSiP.

Tarkowski Z. i Jacewicz M. (2008). Dysleksja a marketing. W: G. Krasowicz-Kupis i I. Pietras, Zrozumieć, żeby pomóc (s. 242-250). Gdynia: Wyd. Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.