Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2015

Jean Baudrillard / Symulakry i symulacje. Warszawa 2005

Autor: Ewa Guzowska
Rok: 2015
Numer: 2
Strony: 219-222
DOI: 10.34767/PP.2015.02.12

Bibliografia

Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacje. Warszawa: Wyd. Sic!