Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2015

Paweł A. Trzos / Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej. Bydgoszcz 2012

Autor: Hanna Jarmolińska
Rok: 2015
Numer: 2
Strony: 223-225
DOI: 10.34767/PP.2015.02.13

Bibliografia

Kowalczyk J. (1998). Czynniki wpływające na kształtowanie kultury muzycznej uczniów – tradycje i współczesność. W: L. Marzewski, Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionu. Olsztyn: Wyd. WSP.

Łukasik J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Wyd. Impuls.

Trzos P.A. (2014). Społeczno-kulturowe wymiary wczesnej edukacji muzycznej. W: A. Michalski, Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego. Gdańsk: Wyd. Athenae Gedanenses.