Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej

Autor: Jan Hertrich-Woleński
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 9-18
DOI: 10.34767/PP.2014.01.01

Abstrakt

Artykuł sumarycznie przedstawia Szkołę Lwowsko-Warszawską, jej historię, rozwój i poglądy filozoficzne jej przedstawicieli. W szczególności pokazane jest zróżnicowanie formacji intelektualnej założonej przez Twardowskiego. Wprawdzie to logicy przysporzyli Szkole Lwowsko-Warszawskiej najwięcej sławy, dokonania filozofów lwowsko-warszawskich dotyczą jednak wszystkich działów filozofii, a także psychologii, socjologii i pedagogiki. W rezultacie utożsamienie tej szkoły ze środowiskiem logików nie jest trafne, ponieważ była ona pluralistyczna.

Słowa kluczowe

filozofia język logika metoda nauka Szkoła Lwowsko-Warszawska

Bibliografia

Dąmbska I. (1948). Pięćdziesiąt lat filozofii we Lwowie. Przegląd Filozoficzny, XLIV.

Menger K. (1994). Reminiscences of the Vienna Circle and the Mathematical Colloquium. dordrecht: Kluwer, Academic Publishesrs.

Russell B. (1998). Autobiografia 1914-1944. Warszawa: Czytelnik.

Skoczyński J., Woleński J. (2010). Historia filozofii polskiej. Kraków: Wyd. WAM.

Tatarkiewicz T., Tatarkiewicz W. (1979). Wspomnienia. Warszawa: PiW.

Witwicki W. (1920). Kazimierz Twardowski. Przegląd Filozoficzny, XXIII.

Woleński J. (1885). Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: PWN.