Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Elementy pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego

Autor: Przemysław Zientkowski
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 101-109
DOI: 10.34767/PP.2014.01.07

Abstrakt

Artykuł prezentuje aspekty pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaje się, że elementy wychowania obecne i zbadane w prakseologii i etyce filozofa wciąż jeszcze pozostają nieodkryte w jego poetyckiej twórczości. i chociaż po przeczytaniu wszystkich tomików wierszy tego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej można odnieść wrażenie, że myśli w nich zawarte były już pomyślane i wyartykułowane, to jednak zostały one tak sparafrazowane, że przebija z nich świeżość i aktualność, która uważnego czytelnika zmusza do refleksji. W artykule nie podjęto się dogłębnej analizy tego zakresu twórczości Kotarbińskiego, a jedynie nakreślono swoisty wychowawczy „dekalog”, który poparto wybranymi fragmentami poezji.

Słowa kluczowe

edukacja pedagogika poezja Tadeusz Kotarbiński

Bibliografia

Brehmer D. (1989). Paidea. W: J. Ritter, K. Gründer (red.), Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel-Stuttgart: Schwabe.

Chodorowska M. (1999). Wielowymiarowość pojęcia „być podmiotem”. W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz: Wers.

Gumkowski M. (2002). Poezja. W: J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław: Ossolineum.

Kant I. (1966). Idee do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym. Tłum. I. Krońska. W: T. Kroński, Kant. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kierski F. (1923). Podręczna encyklopedja pedagogiczna. Lwów-Warszawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Korczak J. (1998). Jak kochać dziecko. Warszawa: Jacek Santorski & CO.

Kostyło P. (2010). Socjalizacja i wezwanie moralne. W: I. Błaszczyk, N. I. Smetański (red.), Odpowiedzialność za wychowanie. Bydgoszcz: Wyd. UKW.

Kotarbiński T. (1970). Rytmy i rymy. Warszawa: Czytelnik.

Kotarbiński T. (1984). Poezje wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Libera Z. (1984). O poezji Tadeusza Kotarbińskiego. W: T. Kotarbiński, Poezje wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Lubomirski J. T. (red.) (1912). Encyklopedyja wychowawcza. T. 8. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Pasterniak W. (1991). Wprowadzenie do dydaktyki wartości. Goleniów: „Bios”.

Pelc J. (1994). Wizerunki i wspomnienia. Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Pestalozzi J. H. (1972). Pisma pedagogiczne. Tłum. R. Wroczyński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sośnicki K. (1949). Pedagogika ogólna. Toruń: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny.

Woleński J. (1990). Kotarbiński. Warszawa: „Wiedza Powszechna”.

Woroniecki J. (1961). Nawyk czy sprawność. W: tenże, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków: Znak.