Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Badania z zakresu historii filozofii wychowania w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego. Prekursorzy współczesnej historiografii myśli pedagogicznej

Autor: Sławomir Sztobryn
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 122-130
DOI: 10.34767/PP.2014.01.09

Abstrakt

Artykuł prezentuje charakterystykę badań w zakresie historiografii pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego, którzy zdobyli podstawowe kompetencje i stopnie naukowe pod opieką Kazimierza Twardowskiego. Jego teoria czynności i wytworów legła u podstaw historiografii pedagogicznej B. Nawroczyńskiego. W przypadku K. Sośnickiego to powinowactwo z Mistrzem jest widoczne w metodologicznej i logicznej orientacji badań. Obaj uczeni konstruowali w duchu K. Twardowskiego pedagogikę filozoficzną, której integralnym składnikiem były analizy temporalne.

Słowa kluczowe

Bogdan Nawroczyński filozofia wychowania historia wychowania Kazimierz Sośnicki Kazimierz Twardowski pedagogika Szkoła Lwowsko-Warszawska

Bibliografia

Chmaj L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa: PZWS.

Czeżowski T. (1992). Uczniowie o nauczycielu. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.

Hejnicka-Bezwińska T. (1995). Konsekwencje a-historyczności pedagogiki. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.). Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania. Bydgoszcz: Wyd. WSP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2010). Profesor Bogdan Suchodolski – „Moja pedagogika”. W: S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Sztobryn-Bochomulska. Filozofia wychowania w XX wieku. T. 3. Łódź: Wyd. UŁ.

Jadczak R. (1992). Wstęp. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.

Jakubiak K., Leppert R. (2003). Sposoby rozumienia „filozofii wychowania” w polskiej pedagogice XIX i XX wieku. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.). Idee pedagogiki filozoficznej. T. 1. Łódź: Wyd. UŁ.

Kołakowski L. (1950). Kilka uwag w sprawie Przeglądu Filozoficznego. Nowe Drogi, nr 2.

Materne J. (2004). Pedagogika Kazimierza Sośnickiego i Romany Miller na tle zachodnioniemieckiej nauki o wychowaniu. Zarys zagadnienia. W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.). Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza. Kontynuacje. Przemieszczenia znaczeń wychowawczych. Gdańsk: Wyd. UG.

Milerski B., Śliwerski B. (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Nawroczyński B. (1913). Sąd-wytwór. Przegląd Filozoficzny, z. 4.

Nawroczyński B. (1928). Główne prądy w pedagogice współczesnej. Rocznik Pedagogiczny, seria 2, tom 3.

Nawroczyński B. (1947). Życie duchowe. Zarys filozofii kultury. Kraków-Warszawa: Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i SKA.

Nawroczyński B. (1987). Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa: WSiP.

Olbrycht K. (2002). Prawda dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wyd. UŚ.

Skarga B. (2005). Granice historyczności. Warszawa: Wyd. iFiS PAN.

Sobański J. (1994). Skazany na zapomnienie. Szkic poświęcony pamięci profesora Ludwika Jaxy-Bykowskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3-4.

Sośnicki K. (1910). Wyjaśnienie i opis w badaniach naukowych. Przegląd Filozoficzny, z. 1-2.

Sośnicki K. (1998). O pojęciu pedagogiki filozoficznej. W: S. Wołoszyn. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, ks. 2. Kielce: „Strzelec”.

Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Szmyd K. (2003). Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939). Rzeszów: Wyd. URz.

Sztobryn S. (1993). historia doktryn pedagogicznych – niepokoje interpretacyjne. W: T. Jałmużna, I. i G. Michalscy (red.). Metodologia w badaniach historii wychowania. Łódź.

Twardowski K. (1992). O pojęciu wychowania. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.

Żukowska Z. (2007). Miejsce filozofii wychowania w ogólnym dorobku naukowym profesora Stefana Wołoszyna. W: S. Sztobryn, M. Miksza (red.). Tradycja i współczesność filozofii wychowania. T. 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.