Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Stefana Swieżawskiego ideał (kształcenia i wychowania) historyka filozofii i jego związki ze Szkołą Lwowsko-Warszawską i jej ideałami

Autor: Witold Brzeziński
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 141-150
DOI: 10.34767/PP.2014.01.11

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony ideałowi historyka filozofii, jaki nakreślił w swych pracach Stefan Swieżawski (1907-2004). W odniesieniu do tego problemu podjęto przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsza z nich to odtworzenie owego ideału. Za podstawę źródłową posłużyły trzy prace autorstwa Swieżawskiego: Czy studia uniwersyteckie umożliwiają zdobycie kultury humanistycznej? (1962), Zagadnienie historii filozofii (1966) oraz Etos historyka filozofii (1988). W oparciu o ich treści przedstawiono określone sprawności intelektualne i wiedzę oraz sprawności moralne, jakie jego zdaniem powinien posiadać historyk filozofii. druga kwestia dotyczy znaczenia i wpływu związków Swieżawskiego ze Szkołą Lwowsko-Warszawską, w szczególności z założycielem tej szkoły, Kazimierzem Twardowskim, oraz Kazimierzem Ajdukiewiczem, na sformułowany przez niego ideał pracy badacza dziejów filozofii.

Słowa kluczowe

historia wychowania kształcenie kultura Stefan Swieżawski Szkoła Lwowsko-Warszawska wartości wychowanie

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1948). Kazimierz Twardowski jako nauczyciel filozofii. W: Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa. T. 1, z. 1. Poznań: PTPN.

Chudy W. (1981). Profesor Stefan Swieżawski na KUL-u. Znak, t. 33, nr 3.

Czerkawski J., Gut P. (red.) (2006). Stefan Świeżawski. Osoba i dzieło. Lublin: Wyd. KUL.

Czeżowski T. (1938). Kazimierz Twardowski jako nauczyciel. W: Kazimierz Twardowski. Nauczyciel – Uczony – Obywatel. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Gut P. (2001). Stefan Swieżawski. W: Polska filozofia powojenna. T. ii. Warszawa: Agencja Wydawnicza Witmark.

Jadacki J. J. (2005). Posłowie. W: S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

Jadczak R. (1997). Mistrz i jego uczniowie. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Janeczek S. (2007). Stefan Swieżawski jako filozof i historyk filozofii. Acta Mediaevalia, t. 20.

Janeczek S. (2008). Metodologia historii filozofii w ujęciu Stefana Swieżawskiego. W: Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii. Warszawa: Wyd. UKSW.

Kamiński K. (2007). Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego. łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Klimski T. (red.) (2008). Stefan Swieżawski. Filozofia i historia filozofii. Warszawa: Wyd. UKSW.

Rembierz M. (1999). Dialogus inter philosophum et christianum. dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w rozprawach i wspomnieniach Stefana Swieżawskiego. W: Polska filozofia analityczna w kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej. Toruń: Wyd. UMK.

Słoniewska H. (1978). Kazimierz Twardowski, nauczyciel i wychowawca. W: Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN.

Sośnicki K. (1959). Kazimierz Twardowski jako pedagog. Nowa Szkoła, nr 4.

Swieżawski S. (1962). Czy studia uniwersyteckie umożliwiają zdobycie kultury humanistycznej? Znak, nr 10 [CSU].

Swieżawski S. (1966). Zagadnienie historii filozofii. Warszawa: PWN [ZHF].

Swieżawski S. (1988). Etos historyka filozofii. Ethos, t. 1, nr 2-3, s. 117-128. Przedruk w: S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993 [Etos].

Swieżawski S. (1989). Wielki przełom. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Swieżawski S. (1993a). Moja droga poszukiwania prawdy. W: S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Swieżawski S. (1993b). Absolutność prawdy i wielość poglądów. W: S. Swieżawski, Istnienie i tajemnica. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Swieżawski S. (1995). Ustawiać żagle. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawiają Anna Karoń-Ostrowska i Zbigniew Nosowski. W: S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Poznań: „W drodze”.

Swieżawski S. (1997). Wolność w filozofii. Z Profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawia ks. dr Romuald J. Weksler-Waszkinel. Kwartalnik Filozoficzny, t. 25, nr 1.

Szulakiewicz W. (1996). Działalność oświatowa i myśl pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego. W: Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej, red. D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łuszczuk. Katowice: Wyd. UŚ.

Zdybicka Z. (1997). Stefan Swieżawski, po prostu Profesor. Kwartalnik Filozoficzny, t. 25, z. 1.