Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Internet jako przestrzeń indywidualnych wyborów życiowych

Autor: Hanna Kostyło
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 191-196
DOI: 10.34767/PP.2014.01.14

Bibliografia

Illich I. (1973). Tools for Conviviality. Berkeley: Heyday Books.

Illich I. (2005). The Rivers North of the Future. The Testament of Ivan Illich as told to David Cayley. Toronto: Anansi Press.

Kacprzak K., Leppert R. (2013). Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zielińska H. (1996). Ivan Illich — między romantyzmem a anarchizmem pedagogicznym. Toruń: Wyd. UMK.