Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Związki miłosne w sieci - tożsamość i odpowiedzialność

Autor: Piotr Kostyło
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 201-204
DOI: 10.34767/PP.2014.01.16

Bibliografia

Aviram A. (2010). Navigating Through the Storm: Reinventing Education for Postmodern Democracies. Rotterdam: Sense Publishers.

Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja. Tłum. S. Królak. Warszawa: Wyd. Sic!

Kacprzak K., Leppert R. (2013). Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mill J.S. (2006). Utylitaryzm. O wolności. Tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wojtyła K. (1960). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.