Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

O nowych wyzwaniach dla pedagogiki - o związkach miłosnych w sieci - na kanwie książki Kamili Kacprzak i Romana Lepperta

Autor: Mariusz Cichosz
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 205-207
DOI: 10.34767/PP.2014.01.17

Bibliografia

Adamski F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wyd. UJ.

Biernat T., Sobierajski P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Braun-Gałkowska M. (1985). Miłość aktywna. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Cichosz M., Leppert R. (red.) (2011). Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian. Bydgoszcz: Wyd. KPSW.

Danilewicz W. (2010). Rodzina ponad granicami. Białystok: Wyd. Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Gałkowska A. (1999). Percepcja powodzenia małżeństwa a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Janicka I. (1996). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wyd. UŁ.

Janicka I., Niebrzydowski L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź: Wyd. UŁ.

Janke A.W. (red.) (2004). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń: Wyd. Edukacyjne Akapit.

Kacprzak K., Leppert R. (2013). Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kawula S. (2007). Rodzina współczesna — przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny. Olsztyn: Wyd. „Epistheme”.

Kwak A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Passini B., Pilch T. (red.) (1979). Wychowanie i środowisko. Warszawa: WSiP.

Sroczyński W. (2006). Pedagogika środowiskowa. Kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki społecznej. Warszawa: Pedagogium — Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.