Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Bogusław Bieszczad / Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna. Kraków 2013

Autor: Sebastian Taboł
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 211-213
DOI: 10.34767/PP.2014.01.18