Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości

Autor: Ewa Przybylska ORCIDiD
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 28-39
DOI: 10.34767/PP.2014.02.03

Abstrakt

Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę zjawiska. Wymusza ono działania ze strony polityki i systemów oświatowych. Międzynarodowe gremia ekspertów pracują nad kwestiami terminologicznymi. Pojawiają się również nowe koncepcje pracy alfabetyzacyjnej, które podkreślają aspekty psycholingwistyczne i społeczny wymiar piśmienności. Piśmienność jest w nich rozumiana jako praktyka społeczna, na której kształt wpływ wywierają przede wszystkim środowisko życia człowieka, jego biografia, wykształcenie, potrzeby i aspiracje. Z pewnością piśmienność nie ogranicza się do techniki opanowania pisma.

Słowa kluczowe

alfabetyzacja badania w edukacji edukacja dorosłych

Bibliografia

Barton D., Hamilton M. (1998). Local literacies: reading and writing in one community. London: Routledge.

Doberer-Bey A., Netzer M. (2012). Alphabetisierung und Basisbildung in Österreich. Report Zeitschrift für Weiterbildungsforschung 1.

Godlewski G. (2010). Antropologia pisma: nowe obszary. W: Ph. Artières, P. Rodak, Antropologia pisma. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Grotllüschen A., Riekmann W. (red.) (2012). Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo. – Level – One Studie. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Howard U. (2007). Wissenschaftliche Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung. W: F. Knabe (red.). Wissenschaft und Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Jeantheau J.-P. (2007). Low levels of literacy in France. First results from iQv survey 2004/05 – focus on the ANLCI module. W: F. Knabe (red.), Wissenschaft und Praxis der Alphabetisierung und Grundbildung, Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

OECD (2013). Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills. Paris.

Sparks B., Peterson E. A. (2000). Adult basic education and the crisis of accountability, W: A. L. Wilson (red.), Handbook of Adult and Continuing Education. Jossey Bass, A. Wiley Company, San Francisco.

Street B. (1985). Literacy in Theory and Practice. Cambridge: University Press.

Tröster M. (2000). Grundbildung – Begriffe, Fakten, Orientierungen. W: M. Tröster (red.), Spannungsfeld Grundbildung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

UNESCO institute for Lifelong Learning (2013). The second Global Report on Adult Learning and Education. Rethinking Literacy, Hamburg.

Zeuner Ch., Pabst A. (2011). Lesen und Schreiben eröffnen eine neue Welt. Literalität alssoziale Praxis – Eine etnographische Studie. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.