Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym

Autor: Aneta Klementowska
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 98-107
DOI: 10.34767/PP.2014.02.09

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz podejmowanych przez OHP zadań: 1) w zakresie kształcenia i wychowania; 2) w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. W drugiej części zaprezentowano jednostki odpowiedzialne za realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, jak i szkoleń zawodowych. Na zakończenie wskazano przykłady (współ)finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań podejmowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP.

Słowa kluczowe

młodzież Ochotnicze Hufce Pracy pedagogika pracy praca zmiany cywilizacyjne

Bibliografia

Kowalska U., Żywiec-Dąbrowska E. (2004). Doradztwo zawodowe w ochotniczych hufcach pracy (Mobilne Centra informacji). W: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: WSP ZNP, Warszawa: ITE.

Kowalska U. (2008). Rola i zadania OHP, Komenda Główna OHP. Biuro Rynku Pracy (prezentacja otrzymana z Lubuskiej Komendy OHP). Lubuska komenda OHP (ulotka informacyjna).

Szumigraj M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf.

Wołk Z. (2007). Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra: UZ.