Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów

Autor: Błażej Przybylski ORCIDiD
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 108-116
DOI: 10.34767/PP.2014.02.10

Abstrakt

Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc obraz młodzieży zaangażowanej w projekty etykietowane jako „utopijne”, wymienia różne rodzaje utopii oraz ich sensy znaczenia i funkcje. Ponadto autor prezentuje konsekwencje braku projektów i wizji alternatywnych, przy czym podkreśla znaczenie idei nazywanych dziś utopijnymi w krytycznej socjalizacji młodzieży i procesie kreowania społeczeństwa świadomego i zaangażowanego. Autor konkluduje, że „myślenie utopijne” jest warunkiem koniecznym zmiany świata na lepszy i sprawiedliwszy.

Słowa kluczowe

demokracja młodzież socjologia edukacji utopia

Bibliografia

Bauman Z. (2010) Socjalizm. Utopia w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Fukuyama F. (2009). Koniec historii. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kołakowski L. (1999). Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Mouffe Ch. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Nozick R. (2010). Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Aletheia

Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów: Książnica-Atlas.

Szacki J. (2000). Spotkania z utopią. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Wallerstein I. (2004). Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Scholar.

Zweiffel Ł. (2008). Utopia. Idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Žižek S. (2011). Od tragedii do farsy czyli jak historia się powtarza. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.