Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Student i praca. Historia i współczesność

Autor: Jolanta Lenart
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 117-129
DOI: 10.34767/PP.2014.02.11

Abstrakt

Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu i ukazuje liczne przykłady zarobkowania przez studentów we wcześniejszych okresach historycznych. Na tym tle przedstawia sytuację współczesnych studentów, którzy podobnie jak ich historyczni poprzednicy są zmuszeni z różnych powodów uczyć się i równocześnie pracować. Autorka wskazuje stanowiska pracy zajmowane najczęściej przez studentów. Wiele uwagi poświęca pracy wakacyjnej. Podkreśla jednak, że poza zarobkowaniem, które było wcześniej głównym motywem podejmowania pracy przez studentów, obecnie na czoło wysuwa się motyw zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego zatrudnienie po studiach. Niepokojąc się dużą skalą tego zjawiska, autorka poszukuje jego związków, zarówno z jakością studiowania, jak i z przygotowaniem absolwentów do podjęcia wyzwań rynku pracy.

Słowa kluczowe

doświadczenie zawodowe pedagogika pracy praca studia szkolnictwo wyższe uniwersytet

Bibliografia

Baszkiewicz J. (1963). Młodość Uniwersytetu. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Cwynar K. M. (2005). idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, nr 2.

Furmanek W. (2008). Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy). Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”.

Goćkowski J. (1999). Uniwersytet i tradycja w nauce. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”.

Hanyga-Janczak P. (2013). Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Kluk K. (2013). Wakacyjna praca studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego poza granicami kraju (praca licencjacka), Rzeszów.

Kozek W. (1994). Praca w warunkach zmian rynkowych. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Kwiatkowski S. (2001). Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Landau Z., Tomaszewski J. (1982). Gospodarka Polski międzywojennej. T. III. 1930-1935. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013. Warszawa: Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Miąso J. (red.) (1980). Historia wychowania wiek XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Muszyński W. (2009). Syndrom braku czasu we współczesnym świecie. W: Nowy, wspaniały świat? Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, red. W. Muszyński. Toruń: Wydawnictwo „ Adam Marszałek”.

Radziewicz-Winnicki A. (2002). Nabywanie oraz wytwarzanie nowych doświadczeń w życiu codziennym jednostki w postmodernistycznym ładzie społecznym. W: Edukacja a życie codzienne, red. A. Radziewicz-Winnicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Starościak J. (1963). Problemy dydaktyczne studiów zaocznych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Szkoły wyższe Rzeczypospolitej (1930). Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki.

Szkolnictwo wyższe w Polsce (2013). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Walentynowicz M. (1969). Organizacja nauki własnej studentów pracujących. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wołoszyn S. (1964). Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.