Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji

Autor: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 140-145
DOI: 10.34767/PP.2014.02.13

Abstrakt

W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych i zawodowych. Główne pytanie postawione w artykule dotyczy roli poradnictwa całożyciowego w procesie uczenia się osób.

Słowa kluczowe

edukacja dorosłych kompetencja poradnictwo rozwój uczenie się

Bibliografia

Alheit P. (2002). „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(18).

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Jarvis P. (2013). Learning form everyday life. W: P. Jarvis (red.), The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. London, New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

Kławsiuć-Zduńczyk A. (2014). Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Malewski M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w Andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Melosik Z. (2004). Edukacja a stratyfikacja społeczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Teusz G. (2009). Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych. W: A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.