Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji

Autor: Magdalena Kolber ORCIDiD
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 156-165
DOI: 10.34767/PP.2014.02.15

Abstrakt

Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i stresu wśród młodych ludzi, malejące zadowolenie z życia oraz pozytywna korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a zaangażowaniem w naukę przemawiają za tym, aby nauka dobrostanu odbywała się w szkole. Artykuł składa się z dwóch części. Celem pierwszej części jest przedstawienie kwestii teoretycznych związanych z psychologią pozytywną. W części drugiej zaprezentowano programy szkolne, których założenia wyrosły na gruncie psychologii pozytywnej.

Słowa kluczowe

dobrostan edukacja pedagogika psychologia pozytywna szczęście

Bibliografia

Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Blum R. (2009). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: KDC.

Brendtro L., Brokenleg M., Bockern S. (2005). The Circle of Courage and Positive Psychology. Reclaiming children and youth, nr 14(3).

Carr A. (2004). Psychologia pozytywna. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.

Ciżkowicz B. (2009). Wyuczona bezradność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Moderator.

Czapiński J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czapiński J. (2004). Wstęp. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dembo M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.

Dweck C. (2013). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A.

Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: GWP.

Fortuna P. (2013). Pozytywna psychologia porażki. Sopot: GWP.

Frankl V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Hurlock E. (1925). An evaluation of certain incentives in school work. Journal of Educational Psychology, nr 16.

Kleszcz M., Łączyk M. (2012). Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Korona K. (2013). Skłonność dziecka do prokrastynacji a jego środowisko wychowawcze. W: Z. B. Gaś (red.), Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Kwiatek P., Bajer P. (2013). Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 17(2).

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyn F. S. (2008). Filozofia w szkole. Warszawa: CODN.

Majerek B. (red.) (2007). Zjawisko niechęci wobec szkoły. Studium empiryczne szkolnej absencji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Myers D. G. (2001). The American paradox: Spiritual Hunger in an age of plenty. New haven: Yale Nota Bene & Yale University Press.

Niemierko B. (2002). Egzaminy pożądane i niechciane. W: B. Niemierko, J. Brzdąk (red.), Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne a jakość pracy szkoły. Katowice: OKE.

Obuchowska I. (2011). Szkoła moich marzeń. Psychologia w Szkole, 3(31).

Redlińska I. (2005). Niedojrzali jak dzieci, nerwowi jak dorośli. Rzeczpospolita, 16 listopada.

Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K., Linkins M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 34(3).

Seligman M. (2010). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina.

Seligman M. (2004). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Woynarowska B. (2005). Zmiany w postrzeganiu przez uczniów środowiska psychospołecznego szkoły w Polsce w latach 1994-2002. Edukacja, 3 (91).