Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

Autor: Łukasz Brzeziński
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 166-175
DOI: 10.34767/PP.2014.02.16

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady oraz model, dzięki któremu można przeprowadzić sesję coachingową z uczniem. Przedstawiony opis nie wyczerpuje jednak całej złożoności coachingu, a stanowi jedynie zarys zagadnienia i wstęp do szerszego poznania tejże metody.

Słowa kluczowe

coaching edukacja pedagogika pracy rozwój wiedza

Bibliografia

Berg M. E., Karlsen J. T. (2007). Mental models in project management coaching. Engineering Management Journal, nr 19 (3).

Brzeziński A. (2013). Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów. Dyrektor Szkoły, 9.

Brzeziński Ł. (2012). Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok V, 3 (16).

Brzeziński Ł. (2011). Coaching rodzicielski – sposób na bezpieczne dzieciństwo. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok IV, 3 (12).

Chung Y. B., Gfroerer M. C. A. (2003). Career coaching: practice, training, professional, and ethical issues. The Career Development Quarterly, 52 (2).

Dilts R. (2006). Od Przewodnika do Inspiratora. Warszawa: Wydawnictwo PINLP.

Król H. (2007). Proces szkolenia pracowników. W: A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.

Łychmus P. (2010).Coaching oparty na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Parsloe E. (1998). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.

Peltier B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Teoria i zastosowanie. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Rak S., Idzikowski W. (2008). Coaching wiedzy. W: K. Piechuda, M. Sobińska, Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warszawa: Difin.

Stankiewicz J., Łychmus P. (2009). Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 12.

Stańczyk-Hugiert E. (2007). Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego.

Thorpe S., Clifford J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.