Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

Autor: Dagmara Boruc
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 235-246
DOI: 10.34767/PP.2014.02.20

Abstrakt

W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. Do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia autorstwa J. Chodkiewicza. dodatkowo zamieszczono pytania odnośnie: płci, wieku, wykształcenia, bycia osobą nie karaną lub skazaną. Na podstawie danych uzyskanych od respondentów stwierdzono, iż występują różnice w poziomie zadowolenia z życia między osobami skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności a osobami nie karanymi. Średni poziom zadowolenia z obszarów obejmujących kwestie materialne i sferę seksualną (praca, finanse, zdrowie, seksualność) jest wyższy u mężczyzn w porównaniu do kobiet. Średni poziom zadowolenia z obszarów obejmujących stosunki interpersonalne (dzieci, moja osoba, krewni, związek) jest wyższy u kobiet w porównaniu do mężczyzn.

Słowa kluczowe

resocjalizacja skazany zadowolenie z życia zakład karny

Bibliografia

Allport G. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Company.

Argyle M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: ASTRUM.

Błachut A. J. (2008). Kryminologia. Wydawnictwo ARCHE

Carr A. (2009). Psychologia pozytywna. Poznań: Zysk i S- ka.

Czapiński J. (red.) (2004). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.

Czapiński J. (1993). Polski Generalny Sondaż Dobrostanu Psychicznego. Warszawa- Olsztyn.

Czapiński J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa.

Fahrenberg J., Myrtek M. (2005). Psychophysiologie in Labor, Klinik und Alltag. 40 Jahre Projektarbeit der Freiburger Forschungsgruppe Psychophysiologie – Kommentare und Neue Perspektiven. (384-390). Frankfurt a.M.: Lang.

Headey B., Wearing A. (1991). Subjective Well- Being: a Stocks and Flows Framework. W: Strack, F., Argyle, M., Schwarz N. Subjective Well- Being- an interdisciplinary Perspective. Oxford.

Hołyst B. (1993/2003). Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.

Hyde J. S., Frost S. (2002). Metaanalizy w psychologii kobiety. W: B. Wojciszke (red.). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. (s. 15-47). Gdańsk: GWP.

Kamiński M. (2006). Gry więzienne. Oficyna Naukowa: Warszawa.

Keyes C. L. M., Shmotkin D., Ryff C. D. (2002). Optimizing well- being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 6, (1007-1022). The American Psychological Association Inc.

King L. A., Broyles Ch. K., (1997). What Makes a Life Good?. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, vol. 75, No. 1, (156-165). The American Psychological Association Inc.

Konopnicki J. (1971). Niedostosowanie społeczne. Warszawa: PWN.

Ledoux J., Phelps E.A. (2005). Sieci emocjonalne w mózgu. W: M. Lewis, J.M. haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Lindley P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Oleś P. (2002). Wprowadzenia do psychologii osobowości. Warszawa: SCHOLAR.

Ostrihańska Z. (1972). Kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Archiwum Kryminologii, t. 5.

Ostrihańska Z. (1972). Samoagresja wielokrotnych recydywistów. Przegląd Penitencjarny, 2.

Pervin L. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skrzypińska K. (2002). Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków: Impuls.

Spionek H. (1981). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.

Stanik B., Urban B. (2008). Resocjalizacja tom 1. Warszawa: PWN.

Stanik B., Urban B. (2008). Resocjalizacja tom 2. Warszawa: PWN.

Strelau (1985). Temperament. Osobowość. Działanie. Warszawa PWN.

Tatarkiewicz W. (1962/ 1990). O szczęściu. Warszawa.

Tatarkiewicz W. (1978). Historia filozofii. Warszawa.

Tkach Ch., Lyubomirsky S. (2006). How do people pursue happiness? Realting Personalisty, happiness – increasing strategies, and Well-being. Journal of Happiness Studies (s. 183-225).